Jakub Cíbik

Fotografie a filmy z Bielych Karpát

O mne

Volám sa Jakub Cíbik a som fotograf, filmár a ekológ z Púchova, narodený v roku 1993 v Ilave. Úspešne som absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Momentálne pôsobím ako národný koordinátor Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody a manažér ochranárskeho projektu Life Panalp. Som aktívnym členom občianskych združení Pre Prírodu a KOZA, Slovenského ochranárskeho snemu a takisto úzko spolupracujem so Správou CHKO Biele Karpaty.

Biele Karpaty sa stali mojou srdcovou záležitosťou najmä preto, že som v detstve strávil množstvo pekných chvíľ v okolí obce Bolešov. Postupom času som sa začal ako fotograf intenzívne venovať dokumentovaniu tohto pohoria spolu s priľahlou časťou Stredného Považia. Predmetom mojej fotografickej tvorby sa stala tunajšia krajina, fauna a flóra. Všetky tieto aspekty Bielych Karpát boli a neustále sú prepojené s prítomnosťou človeka a s miznúcim tradičným obhospodarovaním krajiny. Preto sa v nemalej časti svojej tvorby zameriavam aj na vytrácajúce sa zvyšky krás tunajšieho vidieka, jeho tradícií, života a atmosféry. Mojim dlhodobým umeleckým cieľom je vytvoriť neustále sa rozrastajúci súbor fotografií zachytávajúci súčasný obraz a vývoj bielokarpatskej prírody a krajiny.

Od roku 2012 sa venujem okrem fotografovania aj nakrúcaniu dokumentárnych filmov. Mojim debutovým dielom je film Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom, ktorý bol dokončený v roku 2014. Ten v 45 minútach približuje najväčšie prírodné krásy pohoria a zároveň poukazuje na problematiku spojenú s ich ochranou. V roku 2021 som dokončil 54 minútový dokumentárny film venovaný záchrane bielokarpatského ovocného pokladu.

Svojou tvorbou sa predovšetkým snažím dosiahnuť, aby si ľudia uvedomili potrebu ochrany prírody a krajiny. Okrem fotografovania a filmovania sa totiž v prvom rade venujem ich ochrane, a preto sa ako aktivista spoločne s ďalšími podobnými „bláznami“ starám o chránené územia. V Bielych Karpatoch a okolí pravidelne kosíme a hrabeme orchideové lúky, odstraňujeme náletové a nepôvodné dreviny na skalných bralách, sadíme staré ovocné odrody či strážime vzácne motýle pred zberateľmi. V rámci vedeckého výskumu zase spoločne s kolegami rozširujeme ekologické poznatky o živote vo vodných tokoch, ktoré sú nevyhnutným základom pre ich ochranu. V neposlednom rade sa venujem aj propagácií týchto aktivít prostredníctvom prednášok a premietaní, populárno-náučných článkov a materiálov.

Podrobnejšie informácie nájdete v mojom životopise.

 

V prípade záujmu o poskytnutie fotografií, usporiadanie výstavy, premietania, prednášky a pod. ma neváhajte kontaktovať:  jakubcibik.sk@gmail.com

© 2024 Jakub Cíbik

Theme by Anders Norén