Jakub Cíbik

Fotografie a filmy z Bielych Karpát

Kráľovstvo strážené Vršatcom

Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom

 

Môj debutový dokumentárny film začal vznikať v auguste roku 2012 a bol dokončený o dva roky neskôr. Ako už jeho názov napovedá, venovaný je pohoriu ležiacemu na Slovensko-moravskom pomedzí. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti tento nádherný, ale trochu pozabudnutý kraj Slovenska. Snímka je zameraná predovšetkým na fenomén kultúrno-prírodnej krajiny, ktorej súčasťou je oddávna človek. Ten ju postupne pretváral k obrazu svojmu až do dnešnej podoby. Vďaka prístupu našich predkov tu vznikli druhovo veľmi pestré spoločenstvá kvetnatých lúk a pasienkov, políčok a pastevných lesov. V posledných storočiach však naša spoločnosť, a s ňou aj krajina, prechádza mnohými zmenami. S absenciou tradičného hospodárenia sa vytráca pestrá krajinná mozaika a množstvo vzácnych organizmov. Preto je hlavným posolstvom tohto dokumentu poukázať na nevyhnutnosť obnovy foriem hospodárenia, ktoré sú blízke prírode, hovoriac o mozaikovitom kosení, extenzívnej pastve či výsadbe ovocných sadov.

Film bol širokej verejnosti prezentovaný na premietaniach s diskusiou v rôznych mestách a obciach najmä v rámci regiónu Bielych Karpát. Bol takisto súčasťou programu viacerých medzinárodných filmových festivalov, pričom na festivale Horalfest 2014 na Štrbskom Plese získal 1. miesto v kategórií film. Odvysielaný bol aj na obrazovkách RTVS a vyšiel v náklade 700 ks na DVD.  V súčasnosti je voľne dostupný na pozretie aj na tejto stránke. Ak chcete napriek tomu podporiť film a tým aj ďalšiu tvorbu autora, objednajte si film na DVD (emailom na cibojak@gmail.com) alebo zašlite ľubovoľnú čiastku na č.ú. SK74 8330 0000 0025 0197 1947. Film si takisto môžete spolu s dokumentom Bielokarpatský ovocný poklad objednať aj na drevenom USB kľúči.

© 2024 Jakub Cíbik

Theme by Anders Norén