Jakub Cíbik

Fotografie a filmy z Bielych Karpát

V poniklecovom raji

Jar sa naplno rozbieha, aj keď predpoveď na najbližšie dni o tom úplne nesvedčí. Zato rozkvitajúce koberce poniklecov veľkokvetých áno. Hoci tento druh nie je pre Biele Karpaty úplne typický, na jednej lokalite na hraniciach s Malými Karpatami ho predsa len možno nájsť. Správa CHKO Biele Karpaty na nej tento rok zabezpečila aj stále nie úplne konvenčný a mnohými zatracovaný manažment ohňom. Vypálenie porastu v predjarnom období však poniklecom rozhodne prospelo, hoci stále vraj ide len o zlomok z množstva jedincov, ktoré sa tu vyskytovali v dávnejšej minulosti.

Next Post

Previous Post

© 2024 Jakub Cíbik

Theme by Anders Norén