Jakub Cíbik

Fotografie a filmy z Bielych Karpát

O mne

Som fotograf, filmár a ekológ z Púchova, narodený v roku 1993 v Ilave. Momentálne pôsobím ako doktorand na Katedre ekológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Okrem toho som aktívnym členom občianskych združení Pre Prírodu a KOZA, Slovenského ochranárskeho smenu a tiež úzko spolupracujem so Správou CHKO Biele Karpaty.

Biele Karpaty sa stali mojou srdcovou záležitosťou okrem iného preto, že som v detstve strávil množstvo pekných chvíľ v okolí obce Bolešov. S postupom času som sa začal ako fotograf intenzívne venovať dokumentovaniu tohto pohoria spolu s priľahlou časťou Stredného Považia. Predmetom mojej fotografickej tvorby sa stala tunajšia krajina, fauna a flóra. Všetky tieto aspekty Bielych Karpát boli a neustále sú prepojené s prítomnosťou človeka a s tradičným obhospodarovaním krajiny. Preto v nemalej časti svojej tvorby zameriavam aj na vytrácajúce sa zvyšky krás tunajšieho vidieka, jeho tradícií, života a atmosféry. Mojim dlhodobým umeleckým cieľom je vytvoriť neustále sa rozrastajúci súbor fotografií zachytávajúci súčasný obraz a vývoj tunajšej prírody a krajiny.

Od roku 2012 sa venujem okrem fotografovania aj nakrúcaniu dokumentárnych filmov z prostredia Bielych Karpát. Mojim debutovým dielom je film Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom, ktorý bol dokončený v roku 2014. Ten v 45 minútach približuje najväčšie prírodné krásy pohoria a zároveň poukazuje na problematiku spojenú s ich ochranou. Momentálne pracujem na dokumente venovanom záchrane bielokarpatského ovocného pokladu.

Svojou tvorbou sa predovšetkým snažím dosiahnuť najmä to, aby si ľudia prostredníctvom nej uvedomili potrebu ochrany prírody a krajiny. Okrem fotografovania a filmovania sa totiž aktívne venujem práve ich ochrane. Spoločne s ďalšími podobnými „bláznami“ sa dobrovoľne starám o chránené územia. V Bielych Karpatoch pravidelne kosíme a hrabeme orchideové lúky, odstraňujeme náletové a nepôvodné dreviny na skalných bralách, sadíme staré ovocné odrody či strážime vzácne motýle pred zberateľmi.

 

V prípade záujmu o poskytnutie fotografií, usporiadanie výstavy, premietania, prednášky a pod. ma neváhajte kontaktovať:  cibojak@gmail.com

© 2021 Jakub Cíbik

Theme by Anders Norén