Som fotograf, filmár, strážca prírody a ochranár z Púchova, narodený v roku 1993 v Ilave. Momentálne pôsobím ako doktorand na Katedre ekológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Som aktívnym členom občianskych združení Pre Prírodu a KOZA a úzko spolupracujem so Správou CHKO Biele Karpaty.

Biele Karpaty sa stali mojou srdcovou záležitosťou okrem iného preto, že som v detstve strávil množstvo pekných chvíľ v okolí obce Bolešov. Postupom času som sa začal autorsky venovať prakticky len regiónu tohto pohoria s priľahlou časťou Stredného Považia. Predmetom mojej fotografickej tvorby sa stala tunajšia krajina, fauna a flóra. Všetky tieto aspekty Bielych Karpát boli a neustále sú prepojené s prítomnosťou človeka a s tradičným obhospodarovaním krajiny. Preto v nemalej časti svojej tvorby dokumentujem vytrácajúce sa zvyšky krás tunajšieho vidieka, jeho tradícií, života a atmosféry.

Od roku 2012 sa venujem aj nakrúcaniu dokumentárnych filmov z prostredia Bielych Karpát. Mojim doteraz najkomplexnejším dielom je film Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom. Ten v 45 minútach približuje najväčšie prírodné krásy pohoria a zároveň poukazuje na problematiku spojenú s ich ochranou. Momentálne pracujem na filme venovanom záchrane bielokarpatského ovocného pokladu.

Snažím sa predovšetkým o to, aby si ľudia prostredníctvom mojej tvorby uvedomili potrebu ochrany prírody a krajiny. Okrem fotografovania a filmovania sa totiž aktívne venujem najmä jej ochrane. Spoločne s ďalšími podobnými „bláznami“ sa dobrovoľne starám o chránené územia. V Bielych Karpatoch pravidelne kosíme a hrabeme orchideové lúky, odstraňujeme náletové a nepôvodné dreviny na skalných bralách, sadíme staré ovocné odrody či strážime vzácne motýle pred zberateľmi.

 

V prípade záujmu o poskytnutie fotografií, usporiadanie výstavy, premietania, prednášky a pod. ma neváhajte kontaktovať:  cibojak@gmail.com